GYIK

Államilag támogatott lakáscélú megtakarítási forma, amely kedvező kölcsönlehetőséget is magában foglal.

Igen, egy lakás-előtakarékoskodó több szerződést is köthet. FONTOS: mivel egy évben csak egy szerződés után igényelhető az állami támogatás, ezért az egyes szerződésekre eltérő kedvezményezett megjelölése javasolt. Kedvezményezettként közeli hozzátartozót jelölhet meg.

Kedvezményezett maga a lakás-előtakarékoskodó vagy közeli hozzátartozója lehet.

A lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon (vagyis a szülő, nagyszülő, dédszülő, stb. és a gyermek, unoka, dédunoka, stb.), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. lehet.

Lakásvásárlás esetén be kell mutatnod az adásvételi szerződést. Építés, bővítés, felújítás, korszerűsítés esetén utólag kell igazolnod a felhasználást. Legalább annyi számlát kell bemutatnod a vásárolt anyagokról, szolgáltatásokról, mint amennyi pénzt a lakástakarék utalt neked. Lakáshitel visszafizetése esetén pedig a banki hitelszerződés, és egy banki tartozásigazolás szükséges. Fontos, hogy mindegyik esetben kérik az érintett lakás, ház tulajdoni lapját is az igazoláshoz!

Az előtakarékoskodó halálát a Lakástakarék erre a célra rendszeresített nyomtatványán kell bejelenteni, a szükséges dokumentumok beküldésével együtt.

Bármikor megszüntethető a szerződés, akár lejárat előtt is a megtakarítási időszakban. Amennyiben a megtakarítást Ön nem lakáscélra használja fel, visszakapja a befizetett megtakarítási összeget és annak kamatát, viszont ilyen esetben az állami támogatás nem illeti meg. Felmondás esetén az állami támogatás akkor tartható meg, ha a megtakarítási időből legalább négy év eltelt és a megtakarítást lakáscélra használja fel..

Társasház épületenként kétharmados közgyűlési határozattal a közös tulajdonukban lévő épületrészek felújításához és korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi források biztosítása céljából köthet szerződést. Lakásszövetkezet épületenként a tulajdonában vagy a tagjainak közös tulajdonában álló épületrészek felújításához és korszerűsítéséhez köthet szerződést…

Javasoljuk, minél hamarabb keresse fel lakás-takarékpénztárát és próbáljanak közösen megoldást találni. Van lehetőség ugyanis a szerződés szüneteltetésére. Amennyiben mégis a szerződés felmondása mellett dönt, kérjük vegye figyelembe, hogy ebben az esetben az állami támogatást nem kapja meg….

Az általános szerződési feltételeknek tartalmazniuk kell az ltp. által felszámított díjakat. Ezek a következők lehetnek: a szerződés megkötésekor számlanyitási díj (Maximum a szerződéses összeg 1%-a, melyet a szerződéskötésre irányuló ajánlat megtételekor előre meg kell fizetni. Nem része az állami támogatásra jogosító betétbefizetés összegének.) a szerződés megtakarítási ideje alatt számlavezetési díj (maximum 1800,- Ft/év) a szerződés módosításakor szerződésmódosítási díj (maximum 2000,- Ft) a szerződés szüneteltetése esetén szüneteltetési díj (maximum 2000,- Ft) a lakáskölcsönre kezelési költség (éves mértéke nem lehet több mint a hitelév első napján fennálló lakáskölcsön 1%-a) A lakás-takarékpénztár egyéb költségeket csak az ügyfél által igényelt egyéb szolgáltatások után számíthat fel, melyeket díjtáblázatban kell rögzíteni…