OTP lakástakarék

CÉGTÖRTÉNET

Alapítás éve: 1997

Cím: H-1051 Budapest, Nádor u. 21.

Postacím: H-1364 Budapest Pf.: 35.

A Lakástakarék tulajdonosi struktúrája:

Tulajdonos: OTP Bank Nyrt.
Tulajdon és szavazati arány a jegyzett tőke %-ában: 100
Az OTP Lakástakarékkal szoros kapcsolatban álló személynek az OTP-Csoporttagok minősülnek.

Az országgyűlés 1996. XII. 12-én hirdette ki az 1996. évi CXIII. törvényt a lakástakarékpénztárakról, amely lehetővé tette, hogy szakosított hitelintézeteket alapítsanak lakáscélú betétgyűjtésre. Az OTP Bank Rt. – mint a legnagyobb lakossági bank – a törvényben meghatározott minimális tőkével megalapította az OTP Lakástakarékpénztár Rt.-t (OTP Lakástakarék).

Az OTP Lakástakarék az ÁPTF-től 1997. március 14-én kapott alapítási, majd 1997. május 15-én működési engedélyt. Tényleges tevékenységét 1997. június 2-án kezdte meg.

Az OTP Lakástakarék viszonylag kis létszámú központi szervezettel rendelkezik, a konkrét üzleti tevékenység gyakorlásához igénybe veszi az anyabank fiókhálózatát, a Groupama Garancia Biztosító Zrt. üzletkötőit és más értékesítési partnereket. A lakástakarékpénztári törvény szigorú, biztonságos rendszert alakított ki. A lakástakarékpénztárak kínálata ezért a legfontosabb pontokon nem különbözhet egymástól. Beigazolódott, hogy az egyes lakástakarékpénztárak között a verseny, illetve az ügyfelek választása az ügyintézés biztonságára tevődött át. Az OTP Bank több évtizedes lakáshitelezési gyakorlata, országos fiókhálózata és számítástechnikai rendszere, valamint az OTP Lakástakarék által felkínált termékek jellemzői és a kapcsolódó szolgáltatások az 1997. júniusi indulást követően folyamatosan növekvő számban vonzzák az ügyfeleket.

Magyarországon ma a lakástakarék pénztári konstrukció mindenki számára elérhető, államilag támogatott lakáscélú megtakarítási lehetőség. Három részből áll: az ügyfél – legalább 45 hónapon át tartó – rendszeres megtakarításaiból, az adott évben befizetett betétekre évente jóváírt 30 %-os – de maximum évi 72 000 forintos – állami támogatásból és az ezekre jóváírt 0,5%-os, illetve 3%-os kamatból, valamint a rendkívül alacsony, 5,5%-os, illetve 7%-os fix kamatozású lakáshitelből.

A társaság hivatalos neve 2006.05.22-től OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaságra módosult, rövidített neve OTP Lakástakarék Zrt.

Az OTP Lakástakarék Zrt. tagja a Lakástakarékpénztárak Egyesületének.

Vezetőség

Elnök: Kovács Antal

Vezérigazgató: Becsei András

Vezérigazgató-helyettes: Köntös Péter

Belső ellenőr: Kissné dr Bertalan Edit

Pénzügyi vezető: Oláh Judit

Milyen elven működnek a lakástakarékpénztárak?

A kollektív előtakarékosság elve, zárt rendszerű működés

A német modellt követő magyar lakástakarékpénztárak zárt rendszert alkotnak. A lakáskölcsön folyósítása a betétesek megtakarításából, illetve a már hitelt kapott ügyfelek törlesztéseiből történik. A közös cél – lakáscél megvalósítása, finanszírozása – érdekében történő összefogás alapozza meg a lakástakarékpénztár működését. Hitelt csak az kaphat, aki maga is részt vett a kollektív előtakarékosságban. Ezzel sajátos finanszírozási körforgás jön létre.

Fix, alacsony kamatlábak

A lakástakarékpénztárak sajátossága az alacsony, illetve a pénzpiac alakulásától független fix kamatlábak alkalmazása mind a betéteknél, mind a hiteleknél, melyet a zárt, a tőkepiactól elkülönült rendszerük tesz lehetővé. A betéti oldalon elszenvedett kamatveszteséget az alacsony kamattal nyújtott hitel kárpótolja.

Szigorú működési szabályok

A kollektív előtakarékosság és a zárt rendszerű működés miatt szigorú működési szabályok érvényesülnek. A szabad – hitelezésre időlegesen fel nem használt – pénzeszközök jelentős hányadát állampapírban kell tartani. A szabad pénzeszközök befektetéséből származó hozamnak a lakáskölcsönök kamatát meghaladó részét kiegyenlítési céltartalékba kell helyezni legalább a betétállomány 10%-ának eléréséig. A lakástakarékpénztár ugyanakkor teljes mértékben mentesül a kötelező jegybanki tartalék képzése alól.

Állami támogatás

A lakástakarékpénztári konstrukcióhoz állami támogatási rendszer tartozik. A betéthez közvetlen – nem SZJA rendszerű – állami támogatás kapcsolódik, amely ellensúlyozza a betétek alacsony kamat miatti reálértékvesztését. Ez a fajta támogatás a lakáshozjutáshoz, felújításhoz, stb. szükséges saját forrás előteremtésére ösztönöz. Tehát azt támogatja, aki saját lakásproblémája megoldása érdekében képes és hajlandó erőfeszítéseket tenni.

Szakosított pénzintézeti működés

A lakástakarékpénztárak specializálódott pénzintézetek, csak lakás-előtakarékossági üzleti tevékenységgel foglalkozhatnak, ugyanakkor a lakástakarékpénztárakon kívül más pénzintézet nem végezhet ilyen tevékenységet. A lakáscélú betétgyűjtés és hitelezés zárt körben történő szervezése ugyanis nagy biztonságot és speciális üzletpolitikát kíván, amelyet specializálódott pénzintézetek tudnak igazán biztosítani. Lakástakarékpénztárt minimum 2 milliárd forint jegyzett tőkével szakosított pénzintézetként lehet létrehozni, kizárólag részvénytársasági formában.